نازک ترين کتاب دنيا : چيز هايي که مردان در مورد زنان ميدانند!!! دخترا بالا ميرند !!!

..

 

وقتي يه زن ميبينه که شوهرش داره زيکزاک تو حياط ميدوه بايد چيکار کنه؟

هيچي ، بايد بهتر هدف بگيره و به شليک کردن ادامه بده

..

 

به پنجاه تا مرد در ته اقيانوس چي ميگن؟

يک شروع خوب !!!

..

 

به زني که هميشه ميدونه شوهرش

کجاست چي ميگن؟  (بيوه).

..

 

مرد : عزيزم ، من ميخوام از تو خوشبخت ترين زن دنيا رو بسازم

زن : خير پيش!!!


بهترين انتقام از زني که شوهرتون را از چنگتون در آورده چيه؟

بذارين شوهرتون مال اون بمونه !***************************


 

مامان ، من شنيده ام تو بعضي از کشورها زن و شوهر قبل از ازدواج همديگه رو

نميشناسن ! راسته ؟ دخترم تو همه جاي دنيا وضع همينه !؟

 

***************************
.

 

پسرها به ? گروه تقسيم ميشن

‌گروه اول پسرايي هستند که دخترا رو بدبخت ميکنن!

گروه دوم پسرايي هستند که اشک دخترا رو در ميارن!

گروه سوم پسرايي هستند که جوون دخترا رو به لبشون ميرسونن!

گروه چهارم پسرايي هستند که کاري ميکنن دخترا روزي ?? بار‌آرزوي مرگ کنن!

گروه ? پسرايي هستند که به اشتباه فکر ميکنن جزو هيچکدوم از گروههاي بالا نيستن


***************************

 

شما به مردي که همه چيز دارد چه ميدهيد !؟

جواب : زني که به او نشان دهد چطور از آنها استفاده کند


منبع:جوک باند
www.jokband.rozblog.com