اس ام اس فلسفی شهریور


در دفتر دل ياد تو سر مشق من است

ياد من هم نکني,ياد تو تکليف من است . . .

.

.

.

پشت ديوار کج فاصله ها پنهانيم / غربت دل را به خدا ميدانيم

گرچه دوريم ز هم با همه ي خاطره ها / به اميد خبري تازه ز هم ميمانيم . . .

.

.

.

جملات کوتاه احساسي

من رودخانه اي را مي شناسم که

با دريا قهر کرد و عاشقانه به فاضلاب پيوست . . .

.

.

.

لحظه اي که فکرش را نميکني ، کسي در دوردستها خاطره ي خوبيهايت را ورق ميزند .

.

.

.

رويا هايي هست که شايد هرگز تعبير نشوند

اما هميشه شيرين اند

مثل رويــــاي داشتن تـــــــو . . .

.

.

.

متون عاشقانه جديد

گاهي فقط بوي يک عطر

شنيدن صداش

خوندن اخرين smsش

يک تشابه اسم ،

براي چند لحظه !

باعث ميشه دقيقاً احساس کني ….

که قلبت داره از تو سينه ات کنده ميشه … !

.

.

.

به تو که فکر ميکنم بي اختيار به حماقت خود لبخند ميزنم

 سياه لشکري بودم در عشق تو و فکر ميکردم بازيگر نقش اولم ، افسوس !

.

.

.

اشعار عاشقانه جديد

تو دروغ م? گــــــو?? تا مـــن خوشــــــحال شوم

و من احمــــــق م? شوم تا تو دلگ?ــــــر نشوي . . .

.

.

.

آدمي را ديدم با سايه ي خود درد و دل ميکرد !

چه رنجي ميکشد او

وقتي هوا ابريست . . .

.

.

.

من کسي را که مرا بخاطر خوبي هايم مي خواهد نمي خواهم،

کسي را مي خواهم که با دانستن بدي هايم بازهم مرا مي خواهد . . .

 

از پزشکي قانوني تماس ميگيرم

 ما اينجا يک جسد داريم که تو قلبش اسم شما حک شده ، نسبتتون با ايشون چيه !؟

.

.

.

حرف ميزني اما تلخ ! محبت ميکني ولي سرد !

چه اجباري است دوست داشتن من ؟

.

.

.

اس ام اس عاشقانه جديد

براي مُردن لازم نيست عزرا‍‍ئيل بيايد

هميــــن که تو نيايي کافـــيست . . .

.

.

.

هرچه دلم را خالي ميکنم باز پر ميشود از تو ، چه برکتي دارد دوست داشتنت .

.

.

.با استناد به قانون جرايم رابطه اي

شما طبق مصاديق مجرمانه به علت دلبري و ايجاد دلتنگي

محکوم به حبس ابد در قلب اينجانب ميباشيد

دوران محکوميت شما  از هم اکنون آغاز ميگردد !

.

.

.

آنکه با ماست جان فداي سرش

آنکه با ما نيست دعاي خير ما پشت سرش . . .

.

.

.

دوست داشتن يعني

بيست نفر واست سالاد فصل سلطنتي درست ميکنند…

لب نميزني…

ولي دووست داري تره اي رو بخوري که “اوون” هيچوقت واست خرد نميکنه!

.

.

.

ميدوني خوش بخت ترين زوج دنيا کيه … ؟

خنده و گريه . . . . !

به ندرت با هم ديده ميشن اما وقتي با هم ديده ميشن

اون بهترين لحظه ي زندگيه…..!

.

.

.

بي تو اما عشق بي معناست ، مي داني؟

دستهايم تا ابد تنهاست ، مي داني؟

آسمانت را مگير از من ، که بعد از تو

زيستن يک لحظه هم ، بي جاست ، مي داني؟

.

.

.

نه کسي منتظر است…

نه کسي چشم به راه…

نه خيال گذر از کوچه ي ما دارد ماه…

بين عاشق شدن و مرگ مگر فرقي هست؟

وقتي از عشق نصيبي نبري غير از آه…

حوک باند

.

.

.

تاريــخ انقضايــت کــه ســر برســد

از Call تبــديل ميشــوي بــه Missed Call

بهميــن راحتــي…..!

.

.

.

دلم براي کسي تنگ است که گمان ميکردم

مي آيد

مي ماند

و به تنهاييم پايان ميدهد!

آمد

رفت

و به زندگي ام پايان داد…

.

.

.

جملات عاشقانه

.

.

تراشکار ماهري شدم بسکه تو نيامدي و من براي دلم بهانه تراشيدم !

راد اس ام اس

.

.

.

لعنتي …

من خاطرت را مي خواستم …

نه خاطره ات را …..

.

.

.

دلم کار دست است ، خودم بافتمش ! تارش را از سکوت

پودش را از تنهايي ، همين است که “خريدار” ندارد . . .

.

.

.

غربت ديرينه ام را با تو قسمت مي کنم

تا ابد با درد و رنج خويش خلوت مي کنم

رفتي و با رفتنت کاخ دلم ويرانه شد

من در اين ويرانه ها احساس غربت مي کنم . . .

.

.

.

دلم براي لمس نگاهت سخت دلتنگي ميکند ، به کدامين بهانه حواسش را پرت کنم !

jokband.rzb.ir

.

.

.

اين بار که آمدي

دستانت را روي قلبم بگذار

تا بفهمي اين دل با ديدن تو نمي تپد

ميلـــرزد . . .