عشق يعني جسم و جانم مال تو / عشق يعني پرسش از احوال تو / عشق يعني از خودم من خسته ام / عشق من ، به تو دل بسته ام .

 
....................

گاه نميدانم چه پيامي را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم ، اين بار که دلتنگي را بهانه کردم ،فردا را چه کنم ؟
 
..............................

دل ، اين واژه ي بي نقطه گاهي به وسعت يک دريا برايت دلتنگي ميکند
.........................

نظرم بدین


عزيزتر از جانم ، آسمان باش تا عمري براي ديدنت سر به هوا باشم .
 
.......................

بي تو هر لحظه مرا بيم فرو ريختن است ، همچو شهري که به روي گسل زلزله هاست .
 
...................................

نيمکت با هم بودنمان تنهاست ، من دل نشستن ندارم ، تو دليل نشستن باش !
 
..............................

زلال که باشي سنگهاي کف رودخانه ات را مي بينند ، بر مي دارند و نشانه مي روند درست به سوي خودت .
 
.............................

من صبورم اما ... ، بي دليل از قفس کهنه ي شب ميترسم ، بي دليل از همه ي تيرگي تلخ غروب و چراغي که تو را از شب متروک دلم دور کند ، ميترسم .
 
...................
ميخواهمت چنانکه شب خواب را / مي جويمت چنانکه لب تشنه آب را / حتي اگر نباشي مي آفرينمت / چنانکه التهاب بيابان سراب را .
 
..............................

دلتنگم ، مثل مادري بي سوادي که دلش هواي بچه اش را کرده ولي بلد نيست شماره اش رو بگيره .

.....................

آسمانم انتهايش قلب توست / مهربان اين آسمان از آن توست / آسمانم هديه اي از سوي من / تا بداني قلب من هم ياد توست .
 
.................................

دعايت ميکنم هر شب به عطر ميخک و مريم / الهي در دلت هرگز نباشه غصه و ماتم .
 
.........................

تو آن ستاره ي مني که گر شبي ز کلبه ام گذر کني از شوق روي ماه تو صداي خنده ي دلم به عالمي سفر کند .
 
..........................

"دوستت دارم" را براي هر دويمان فرستادي ، هم من ، هم او ، خيانت ميکردي يا عدالت ؟
 
..............

پروردگارا ، آرامش را همچون دانه هاي برف ، آرام و بيصدا ، به سرزمين قلب کسانيکه برايم عزيزند ، بباران .
 
.............................

باز آمدنم به خدمتت دير نشد / انديشه مکن دلم ز تو سير نشد / يک موي تو را به عالمي نفروشم / تو جان مني ، کسي ز جان سير نشد .
 
..........................

خرابتم ، نذار هرکي از کنار ما رد ميشه ، بگه اين خراب شده مال کيه
..........................................

دوستت دارم ، رازيست که در ميان حنجره ام دق ميکند ، وقتي که نيستي .
 
...........................

قلابت را بدون طعمه بينداز ، اينجا پر از ماهي هاييست که از زندگي سيرند .
 
................................

گرچه جدا از تو ولي هميشه با تو زيستم / من و تو نکن ، که من کسي به جز تو نيستم .


نظر یادت نره