اس ام اس عاشقانه جدید


   نظرم بدین


هرقدر رفاقت بکنم مي ارزي / اظهار صداقت بکنم مي ارزي / آنقدر عزيزي تو برايم اي دوست / صدبار که يادت بکنم مي ارزي .

هنوز هم نميدانم اينجا چه فصليست ، که من کال ماندم و به تو نمي رسم !

چون خيالت همه شب مونس و دمساز من است ، شرم دارم که شکايت کنم از "تنهايي
ماه من ، نماز آيات مي خوانم ، وقتي گرفته اي !

خداوند پرسيد : ميخوري يا ميبري ؟ گفتم ميخورم ، اما افسوس که نميدانستم لذت ها را ميبرند و غصه ها را ميخورند !

خدايم را دوست دارم و باوفاتر از او سراغ ندارم ، به رسم همين وفاداريست که کساني را که دوست دارم به او مي سپارم .

از تمام دار دنيا ، تنها يک چيز دارم : دوستت !

فانوس شب وداع ، با هر سوسو / مي گفت که آن کوچه ي رويايي کو / او بود و کمي شعر و هوايي ابري / امرو نه ابريست ، نه شعريست ، نه او !

کارگر خسته اي سکه اي از جيب کت کهنه اش درآورد تا صدقه دهد ، ناگهان جمله اي روي صندوق ديد و منصرف شد ، "صدقه عمر را زياد مي کند" .

اندازه ي يه سر کبريت دلم برايت تنگ شده ، کوچيکه ولي دنيا رو به آتيش ميکشه !
نکند فکر کني در دل من ياد تو نيست / گوش کن نبض دلم ، زمزمه اش با تو يکيست .

کاش هميشه در کودکي مي مانديم تا به جاي دلهايمان سر زانوهايمان زخمي مي شد .
 
از عجايب عشق همين است : تنها همان آغوش آرامت مي کند که دلت را به درد مي آورد .

زمستون رسيد ، سردت شد خبرم کن بيام برات بسوزم .

خسته ام ، فردا نگاهت را برايم پست کن / يک بغل حال و هوايت را برايم پست کن / دلم از آواز غمگين شب پر است / لطفا آن لحن خوش صدايت را برايم پست کن .
براي تو ، مردن بهانه نمي خواهد ، وقت نبودنت خود مرگيست براي
هرچه ميروم ، نميرسم ! گاهي با خود فکر ميکنم نکند من باشم ، کلاغ آخر قصه ها !

زيبايي ها را چشم مي بيند و مهرباني ها را دل ! چشم فراموش مي کند اما دل هرگز ! پس بدان تا زماني که دل زنده است فراموش نخواهي شد .

دلتنگم ! اما تو را طلب نميکنم ، نه اينکه بي نيازم ، صبورم !

در زميني که ضمير من و توست ، از نخستين ديدار ، هر سخن ، هر رفتار ، دانه هاييست که مي افشانيم ، برگ و باري است که مي رويانيم ، آب و خورشيد و نسيمش "مهر" است

نظرم بدین