اس ام اس های شب امتحان

(خرداد91)


درس خواندن چقدر دلگیر است در اتاقی که از تو خسته شده

گوش دادن به تیک تاک زمان زل زدن به کتاب بسته شده

.

.

.

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان امتحان دارد و هیچ کاری نکرده

.

.

.


راه مبارزه با خواب شب امتحان


 استفاده از چوب کبریت بین پلک بالا و پایین


نوشیدن قهوه و چای پر رنگ به مقدار فراوان


بهره گیری از آب یخ

 

اقدام به خود زنیادامه مطلب برو و بقشو بخون نظرم بده

.

.

.

تقلب چیست
یک سری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن واین کاره بودن
شخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش وخرمی دارد.نوعی هلو برو تو گلو

.

.

.

فقط سوپ کلم است که حال آدم را بیشتر از امتحان بهم میزند --- آلبرت انیشتین
.
.
.
الا یا ایـها ممتحنون چـرا هستیـد نگرون؟

بشینید و بخوانید و بدانید که امتحان فردا هست آسون!!!

.

.

.

به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارم
اما .....  اضطراب نمی گذارد
 نه گرمایت را حس کنم نه آرامشت را
.
.
.