عشق به شکل پرواز پرنده ست ولي شاعر دقيقن ذکر نکرده کدوم پرنده

لاشخور يا کرکس يا جغد !

.

.

.

خــدايــا مــارو بُـکـش ، بــچـه هـاي مـــارو بُـکــش

اقــوام ِ مــارو بُـکـش ، پــدر و مــادر ِ مــارو بُـکـش

خـدايـا اصـلا هــر چـي مــار تــو دنـيــاســت بُـکــش !

.

.

.

غضنفر ميره رستوران ميگه : جوجه دارين ؟

گارسون : آره

ميگه : دونش بدين نميره !

.

.

.

شمارم توگوشيت تارعنکبوت گرفته

(طرح خجالت دادن بي وفاها)

.

.

.

يه روز به فرشته آفرينش ميگن غضنفر رو چطور آفريدي؟

ميگه يکم خاک رو با کود قاطي کرديم

ميگن حيف نون رو چطور آفريدي؟

ميگه اصلا خاک قاطيش نکرديم !

.

.

.

قابل توجه شما دانشجوي عزيز

واحد دانشگاهي دو حالت داره:

?- واحد هاي سختو که نميشه خوند

?- واحد هاي آسون هم که ارزش خوندن نداره !

.

.

.

پسرها به خاطر دوستاشون حتي از عشقشون ميگذرن

ولي دخترا براي اينکه پسري رو بدست بيارن آرزو ميکنن که

سر به تن دختراي ديگه نباشه !

.

.

.

ميدونستيد بر طبق قانون اگه ? مرد با ? زن مجرد تصادف کنه

و منجر به نقص عضو او بشه بايد با او ازدواج کنه ؟

فقط هول نشيد …خيابون پر ماشينه

اين ماشين نشد … ماشين بعدي

به اميد موفقيت !

.

.

.

شارژ فرستادن حيف نون به نامزدش :

|||||||||||||||||||

عزيزم خودت با ناخن پاکش کن !

طرف دندونش درد مي کرده ميره دکتر ميگه:

همه رو بکش بجز اوني که درد مي کنه !

دکتر ميگه چرا ؟
ميگه: بذار مثل سگ تنها بمونه !

.

.

.

.

فارسي: دوست دارم

 انگليسي: آي لاو يو

 فرانسه: ژ تم

 اسپانيول: ته آمُ

 ايتاليايي: تي آمُ

 آلماني:ايش ليبه ديش

 دخترونه: بولولو مولي‌ گوجي بوچ بوچ!

.

.

.

اين حرف بزرگمهر که مي گفت

“سحرخيز باش تا کامروا شوي” رو زياد جدي نگير

دور و بر ما، سحر خيز ها يا کله پز شدند يا نانوا !

.

.

.

دست خط دکتر !

چيزي که تو مي بيني: ?????

چيزي که داروخانه مي خونه : آسپيرين ??? ميلي گرم !

.

.

.
.

.

.

دعاي حيف نون :

خدايا به خاطر تمام چيز هايي که دادي

ندادي

دادي پس گرفتي

ندادي بعدا ميخواي بدي

دادي بعدا ميخواي پس بگيري

ندادي ميگي دادي

اصلا نميخواي بدي

نداده بودي فکر کردي دادي

نميدي هي ميگي ميدم ، شکرت !

.

.

.

ضرب المثل جديد :

موش تو سوراخ نميرفت

تف ميزد به دمش !

.

.

.

حيف نون ناراحت بوده

از ميپرس چرا ؟

ميگه نمي دونم چرا زنا اين قدر به شوهراشون مشکوکن

? تا زن دارم همشون اينجورين !

.

.

.

ازدواج نکنيد اما

اگر خداي نکرده ازدواج کرديد

واسه زناتون ماشين ظرف شويي نخريد

از نعمت بغل کردنشون موقع ظرف شستن محروم ميشيد !

.

.

.

حيف نون  رو سگ هار گاز ميگيره ، سگه جنون گاوي ميگيره !