با سلام خدمت شما دوستان عزیز از این به بعد تصمیم

گرفتیم پست های ویژه ای رو تنهابرای کاربران عضو به ایمیل اونها ارسال کنیم

پس از شما خواهش مندیم اگر مایل به دریافت این اطلاعات هستید هرچه سریع تر در سایت عضوشده

واز امکانات ان استفاده کنید پس شما کاربران عزیز از بیست اسفند مطالب که درسایت قرار نمیگیرد را درایمیلتان

دریافت خواهید کرد پس از طریق ثبت نام در بالای سایت عضوشوید

 بدان که جز با چشم دل نمي‌توان خوب ديد

آنچه اصل است، از ديده پنهان است . . .

.

.

.

جملا فلسفی jok bandبــــــه يــــاد داشـــتـه بـــــاش :

آيـــــنـده کــــتـابـي اســت کـــه امــــروز مــــي نـــــويــسي

پـــــس چــــيـــزي بــــنـويـــس کـــه فـــــردا از خــــوانــدن آن لـــــذت بــــبـري . . .

.

.

.

آنان که قدرت را با پول مي خرند ، عدالت را هم با پول مي فروشند . . .

.

.

.

اسب اصيل هيچ گاه به ديگر اسب ها در طي مسابقه نگاه نمي کند

بلکه تمام توجه خود را روي سريع تر دويدن معطوف مي کند . . .

.

.

.مرگ انســـان زمـانيســت که نـــه شـــب بهانــه اي بـراي خـــوابـيـدن دارد

و نـــه صـــبح دليلي بـراي بيــــدار شــــدن . . .

.

.

.


اينجا مهم نيست چه باشي ، مهم آن است از تو چه بگويند  . . .

.

.

.

عــظـمت نـــصـيب کــساني مــي شـود

کـه در اشـــتياق رســيدن بـه هــــدف هـاي عــالـي مـي ســـوزنـد . . .

.

.

.

انديشه برانگيزترين امر در زمانه? انديشه برانگيز ما آن است که ماهنوز فکر نمي‌کنيم . . .

.

.

.

برآنچه گذشت

آنچه شکست

آنچه نشد

حسرت نخور

زندگي اگر آسان بود با گريه آغاز نميشد . . .

.

.

.

جوک باند

هــيـچـوقـت حــق نـداريـد احــساسات کـسي را بـه بــازي بــگـيـريـد

فـــقـط بـه ايــن خـاطر که تـکليفـتان با خـودتان مـشـخـص نـيست . . .

.

.

.

هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست

آدم، زيادي نزديک باشد مي‌سوزد، زيادي دور، يخ مي‌زند

بايد نقطه‌ي درست را پيدا کرد و در آن ماند . . .

(کريستين بوبن)

.

.

.

اگر بر ناتوان خشمگين شوي دليل بر اين است که قوي نيستي . . .

.

.

.

آدمــيـزاد هــرگــز نـمـي‌فـهـمـد که تــا چــه انـــدازه عـــاشــق اســت

مــگـر زمـــانــي کــه بــکـوشــد ديــگـر عــاشــق نـبـاشــــد  . . .(هريت بيچر استو)

.

.

.

با “هيچ کس نبودن” بهتراست از حضور اشتباه درکنار کسي بودن . . .

.

.

.

شايد چالاک‌ترين انسان نباشم

شايد بالا بلندترين يا نيرومندترين نباشم

شايد بهترين و زيرک‌ ترين نباشم

اما قادرم کاري را بهتر از ديگران انجام دهم

و اين کار ، هنر ” خود بودن ” است . . .

.

.

.

انسان پديده اي غريب است : به فتح هيماليا مي رود

به کشف اقيانوس آرام دست ميابد ، به ماه و مريخ سفر مي کند

تنها يک سرزمين است که هرگز تلاش نمي کند آن را کشف کند

و آن دنياي دروني وجود خود است . . .

.

.

.

خانه ات را براي ترساندن موش ، آتش نزن . . .

(مثل فرانسوي)

.

.

.

نه هر چشم بسته اي ، خواب است ؛ و نه هر چشم بازي ، بينا  . . .

.

.

.

بهترين اس ام اس هاي فلسفي در جوک بند

جــــاده هـــاي زنــــــدگـي را خـــدا هـــمـوار ميـکــنـد . .

کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ريـــــزه هـــاسـت  . . .

.

.

.

دوست داشتن يک موجود در اين است که  پير شدن با او را بپذيريم . . .

(آلبر کامو)

.

.

.

مردمي را ديدم

براي داشتن ظاهري زيبا، وقت و هزين? زيادي صرف مي کردند

اما براي داشتن ذهني زيبا، هيچ . . .

.

.

.

دسـت نيافتـن بـه آنچـه ميجويـي

گـاه اقبـالي بـزرگ اسـت  . . .

.

.

.

جديدترين اس ام اس هاي فلسفي

دوست داشته باشيد کساني را که به شما پند ميدهند

نه مردماني که شما را ستايش ميکنند . . .

.

.

.

عاشق شخصيت دروني آدم ها بشويد

چيزي که حتي بعد از مرگ هم ماندگار خواهد ماند . . .

.

.

.

جملات قصار بزرگان

?يکي از فرق هاي انسان با خدا

اين است که انسان تمام خوبيها

را با يک بدي فراموش ميکند

ولي خدا تمام بديها را با يک

خوبي فراموش ميکند . . .

.

.آدما به اندازه کمبودهاشون ديگران رو آزار ميدن  . . .

.

.

.

آنـچـه مـردم را دانـشمند مـي کـند ، مــطالبي نـيست کـه مي خـوانـند ،

بــلـکه چـــيـزهـايـي اســت کـه يــاد مـي گــيـرنـد . . .

.

.

.

گلچين جملات ناب و زيباي بزرگان

هرگز شادي آدمها را از ميزان خنده هايشان نسنجيد

هرگز تنهايي آدمها را از تعداد دوستانشان قضاوت نکنيد . . .

.

.

.

ضرب المثل هندي :

سند پاره ميشود

اما قول هرگز . . .

.

.

.

سکوت هرکز اشتباه نميکند

و هرچه طولاني تر باشد ، بهتر فضاوت ميکند . . .

 

اگر لذت بردی عضو شو