راننده زن را چطور بشناسيم


1) اگه ماشينش پنچر بشه کاپوت ماشين رو بالا ميزنه

و توي ماشينو نگاه ميکنه!


2) اگه راهنماي چپ رو بزنه و سمت راست بپيچه!


3) وقتي پشت سرش باشي و چراغ بزني يا بوق بزني

 توي آينه رو نگاه کنه تازه يادش مياد

 که روسريش رو بايد درست کنه!


4) وقتي که با سرعت 140 تا يه پيچ رو دور بزنه!

(البته اين يکي در مورد خانوم ها صدق نميکنه)

 چون اونا بشتر از 14 تا نميرن!


5) وقتي که برن پمپ بنزين و بعد از زدن بنزين

 با همون شيلنگ داخل باک حرکت کنن برن!

نظر بده

هروقت زنت گریه کرد بدون داره خرت میکنه و هروقت می خنده بدون خرت کرده!

................

به یه زنبور میگن میتونی تو نه دقیقه سه تا گل بخوری:زنبورمیگه من استقلالم....!!!!

.................................

فقط یه ایرانی میتونه قوطی شامپورو تو یه هفته تموم کنه بعد


....................................................


دختره به باباش میگه میشه برم پیش دوستم در بخونم بابا میگه نه برو تو اتاقت چون

یه زمانی مامانت می اومد پیش من در می خوند!!!؟؟!!


...........................