نظریادت نره


تنهايي يعني :

ذهنم پر از تو و خالي از ديگران است ، اما کنارم خالي از تو و پر از ديگران است
.
.
.
اگر دو نفر لبه پرتگاهي باشند کدومشون رو نجات ميدي !؟

اوني که خيلي دوستش داري ؟

يا اوني که خيلي دوست داره ؟

.

.


ز تلخي سکوتت من چه بگويم / همان بهتر که از غم ها نگويم

تو کاري کرده اي با بي وفايي / دگر از عشق خود با کَس نگويم
.
.
.

جوک باند


زندگي شبيه شعريست


قافيه هايش با من ،  ” تو ” فقط هميشه رديف باش !

.

.

.

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمين خواهد خورد

چون به زيبايي تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد . . .

.

.

.

انسانهاي خوب همانند گلهاي قالي اند

نه انتظار باران را دارند و نه دلهره ي چيده شدن ، دائمي اند !

.

.

.

ديـگـــر نه اشـکـــهايــم را خــواهـي ديــد

نه التـــمـاس هـــايم را

و نه احســـاســاتِ ايــن دلِ لـعـنـتـي را…

به جـــايِ آن احســـاسي که کُـــشـتـي

درخـتـي از غــــرور کـاشـتم…

.

.

.

دلي که شکستي را گچ چاره نکرد ، گل گرفتمش . . .

.

.

.

با ياد تو اين ستاره ها رنگي بود / اين دفتر خاطرات من سنگي بود

از درس کلاس عاشقي سهمم باز / يک زنگ فقط دوري و دلتنگي بود . . .

.

.

.

ديگري جز تو مرا اين همه آزار نکرد / آنچه کردي تو به من هيچ ستم کار نکرد . . .

.

.

.

لعنت به همه ي قانون هاي دنيا که در آن شکستن دل پيگرد قانوني ندارد . . .

.

.

.

تا ديروز ، هرچه مي نوشتم عاشقانه بود

از امروز ، هرچه بنويسم صادقانه است

عاشقانه دوستت دارم  . . .

.

.

.

يه رابطه از اونجايي خراب ميشه که

تو ناراحتش کني و يکي ديگه آرومش  . . .

.

.

.

سرد بودنم را بگذار به حساب گرم بودنت با ديگران . . .

.

.

.

بهانه ميتراشي و مرا عذاب ميدهي / به روح بي قرار من تو اضطراب ميدهي

دلم پر از گلايه ها ، تنم اسير درد و خون / ولي تو قهر با دلم براي لحظه ي مکن . . .

.

.

.

به همون اندازه که ماهى دوست نداره برسه به خشکى دوست دارم . . .

.

.

.

کاش نامت را با خط بريل مينوشتند

صدا کردنت کافي نيست ، شکوه اسم تو را بايد لمس کرد !

.
www.jokband.rozblog.com
.

.

سفري به دور دنياست ، وقتي دستانم تا انتها ، رويت را نوازش مي کنند . . .

.

.

.

دلي دارم ز جنس سنگ و شيشه / چنان مهرت به جانم کرده ريشه

که در شش گوشه ي قلبم نوشته / عزيزم ، دوستت دارم هميشه . . .

.

.

.

دلم چندين سال است روزه ي عشق گرفته است ! اذان افطارش را تو بگو

.

.

.

تنهايي يعني :

ذهنم پر از تو و خالي از ديگران است ، اما کنارم خالي از تو و پر از ديگران است !

.

.

.

در نگاهت چيزيست که نميدانم چيست ؟

مثل آرامش بعد از يک غم ، مثل پيدا شدن يک لبخند

مثل بوي نم بعد از باران ، در نگاهت چيزيست که نميدانم چيست ؟

من به آن محتاجم !

.

.

.

دل آرام را بي تاب ميکني ، دل بي تاب را آرام

آخرش نگفتي:

تو ، دردي يا درمان ؟

.

.

.

.

.

.
 . . .

.

.

.

مي داني … !؟ به رويت نياوردم … !

از همان زماني که جاي ” تو ” به ” من ” گفتي : ” شما “

فهميدم

پاي ” او ” در ميان است  . . .


نظریادت نره