نظر یادتون نره


سوختن غصه هات تو آتيش آرزومه !


?شنبه سوري بر تو  آتيش پاره مبارک !


..........................

دستانت را به من بده ، تا با هم از رو آتش بپريمم!

آنان که سوختنـد ، همه تنها بودند !

?شنبـه سوري مبارک !

........................

آتيشي که تو قلبم روشن کردي هيچ آتش نشاني نمي تونه خاموش کنه !

” چهارشنبه سوري مبارک”

..................................

واست آتيش روشن کردم که اخر زمستونه

چهار شنبه ي اخر سال قلب من آتيش بارونه

غمهاتو آتيش ميزنم سرخي آتيش مال تو

چشم حسودا کور شه از عشق ميون من و تو

نظریادت نره..................................

........................

انگاري غلغله ي محشره چارشنبه سوري

گوشم از بمب و ترقّه کره چارشنبه سوري

رسم خيلي خوبيه اگه خرابش نکنيم

واسه من فشفشه يادت نره چارشنبه سوري

..................

بيا در غروب آخرين سه شنبه سال براي گردگيري

افکارمان آتشي بيافروزيم کينه ها را بسوزانيم

زردي خاطرات بد را به آتشو سرخي عشق را از

آتش بگيريم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنيم

...............................................

بيا در غروب آخرين سه شنبه سال براي گردگيري افکارمان

آتشي بيافروزيم کينه ها را بسوزانيم زردي خاطرات بد را به آتش

و سرخي عشق را از آتش بگيريم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنيم

...............................

بهار را با چهار شنبه سوري

تابستان را با آفتاب سوزانش

پاييز را با رنگهاي آتشينش

و زمستان را

با گرما ي دلنشين اجاق ها

ميشناسم

هزار سال است مسلمان شده ام

اما هنوز شعله هاي زرتشت

در جانم زبانه ميزند

.....................

بشد «چارشنبه» هم از بامداد / بدان  باغ  که  امروز  باشيم  شاد

چهارشنبه سوري گرامي باد

......................

چهار شنبه سوري روز ملي مبارزه با آرامش

اعصاب بر شما ترقه بازان گرامي مبارک باد !

ستاد رواني شدگان چهار شنبه آخر سال !

...............

چهارشنبه سوري نزديکه ، يه وقت نري از رو آتيش بپري

آخه تجربه ثابت کرده اگه بره رو آتيش کباب ميشه !

.............................

سلام چهارشنبه سوري جايي قرار نذاري کار واجب باهات دارم

آحه آتيش کم داريم آتيش پاره !

.....................

مواظب باش چهار شنبه سوري برق چشمات رو با آتيش اشتباه نگيرن .

                                          نظريادت نره