اس ام اس فلسفی فروردین۹۱

منبع:کتابهای بزرگان


نظرم بدهاين روزها همه ترس از دست دادن آبروي خود دارند

اما به سادگي آبروي ديگران را مي برند .
..
..
..
اگر شما براي انجام کاري که بايد ان را انجام بدهيد ، راهي پيدا کرديد

آن را انجام خواهيد داد

در غير اين صورت ، يک بهانه براي انجام ندادن پيدا کرديد . . .

..

..

..


ما در زندگي آسايش را با کساني داريم که با ما موافق هستند

ولی

وقتی رشد و نمود ميکنيم که با کساني که با ما اختلاف نظر دارند هم کنار بیایم
..
.
..

آدم وقتي فقير ميشه خوبيهاشم حقير ميشه

اما کسي که زور داره يا زر داره ، حقارت هاش هنر ميشه

 علي شريعتي
..
..
..

چنان زندگي کن که کساني که تو را مي شناسند، اما خدا را نمي شناسند

بواسطه آشنايي با تو، با خداون اشنا شوند
..
..
..


به کساني که به تو حسد می ورزند احترام بگذار

زيرا اينها کساني هستند که از صميم قلب معتقدند شما بهتر از آنانيد . . .
..
..
..
اگر شما يک سيب بد طعم را خورده باشيد

ميتوانيد طعم يک سيب خوب را درک کنيد

پس ، از تلخي هاي زندگي درس بگيريد تا بتوانيد خوب ها را درک کنید
..
..
..
من نمي‌گويم که 1000 شکست خورده‌ام.

من مي‌گويم فهميده‌ام 1000 راه وجود دارد که مي‌تواند باعث شکست شود . . .

 اديسون

بقیه در ادامه مطلب...
نظر شما خستگی مارو در میکندديشب که نميدانستم براي کدام يک از درد هايم گريه کنم کلي خنديدم  . . .

صادق هدايت

.


.


هيچ چيز در طبيعت براي خود زندگي نميکند


رودخانه ها آب خود را مصرف نميکنند

درختان ميوه خود را نمي خورند

خورشيد گرماي خود را استفاده نميکند

ماه ، در ماه عسل شرکت نميکند

گل ، عطرش را براي خود گسترش نميدهد

نتيجه :

زندگي براي ديگران ، قانون طبيعت است . . .

.

.

.

زنها هرگز نميگويند تو را دوست دارم

ولي وقتي از تو پرسيدند مرا دوست داري

بدان که درون آنها جاي گرفته اي . . .

.

.

.

سکه ها هميشه صدا دارند

اما اسکناس ها بي صدا

پس هنگامي که ارزش و مقام شما بالا ميرود

بيشتر آرام و بي صدا باشيد . . .

.

.

.

سطر ها بسيار موثر هستند

چون به شما ميفهمانند که :

?? نظم و ترتيب هميشه در اولويت است

?? سکوت معني دار بهتر از کلمات بي معني است . . .

.

.

.

هرگاه ميخواهي بداني که چقدر محبوب و غني هستي

هرکز تعداد دوستان و اطرافيانت به حساب نمي آيند

فقط يک قطره اشک کافيست

تا ببيني چه تعداد دست براي پاک کردن اشک هاي تو مي آيد . . .

.

.

.

در مسابقه بين شير و گوزن ، بسياري از گوزن ها برنده ميشوند

چون شير براي غذا ميدود و آهو براي زندگي

پس

” هدف مهم تر از نياز است “

.

.

.

يک جمله فوق العاده ، که در هر ايستگاه اتوبوس ژاپني نوشته شده است

اتوبوس متوقف خواهد شد ، اما شما پياده روي به سمت هدف را ادامه دهيد . . .

.

.

.

جمله “به تو افتخار مي کنم”

همان قدر به مردان انرژي مي دهد که جمله “دوستت دارم” به زنان . . .

.

.

.


.

.وقتي در وضعيت خوبي هستيد ، يک اشتباه را يک جک در نظر ميگيريد

اما زماني که در وضعيت بدي قرار داريد ، حتي از يک جوک ناراحت ميشويد و اشتباه ميپنداريد . . .

.

.

.

مواظب کلماتي که در صحبت استفاده ميکنيد باشيد

آنها شايد شما را ببخشند ، اما هرگز فراموش نميکنند . . .

.

.

.

از گوش دادن به سخنان دشمنانتان غافل نباشيد

آنها اشتباهات شما را به خوبي بيان ميکنند !

(شکسپير)

.

.

.

مهم ترين زمان براي نگه داشتن خلق و خوي ما

وقتي است که طرف مقابل ، آن را از دست داده . . .

.

.

.

به منظور موفقيت

تمايل شما براي رسيدن به موفقيت ، بايد بيشتر از ترس از شکست باشد . . .

.

.

.

.

.

.

“مدارا”

بالاترين درجه قدرت

و

“ميل به انتقام”

اولين نشانه ضعف است . . .

.

.

.

طوطي صحبت ميکند ، اما اسير قفس است

اما عقاب سکوت ميکند و داراي اراده پرواز . . .

.

.

.


.

.

.


.

.

.

چيز هايي که از دست داده اي را به حساب نياور

چون گذشته هرگز برنميگردد

اما گاهي اوقات ، آينده ميتواند چيزهايي که از دست داده اي را برگرداند

به آن فکر کن . . .

.

.

.


.

.

.

اگر رنجي نمي برديم

هرگزمهربان بودن را نمي آموختيم . . .

.

.

.


.