نظریادت نره


خيانت يک اشتباه نيست

درست‌ترين اتفاق در يک رابطه? اشتباه است . . .

.

.

.

چه نقاش ماهري است

فکر و خيال

وقتي که دانه دانه موهايت را سفيد مي کند . . .

.

.

.هميشه يادمون باشه که نگفته ها رو ميتونيم بگيم

اما گفته ها رو نمى تونيم پس بگيريم . . .

.

.

.

مرداب به رود گفت :

چه کردي که زلالي ؟!

جواب داد :

” گذشتم “

.

.

.

حواستان باشد

شهابي که از زندگيتان ميگذرد ، ممکنه فقط يه کرم شبتاب بزرگ باشد . . .

.

.

.

گذشته رو اگه به دوش بکشي کمرت خم ميشه

ولي اگه بذاري زير پات قدت بلند ميشه . . .

.

.

.

قله اي که يکبار فتح شود ، تفريحگاه عمومي خواهد شد

مواظب قله ات باش . . .

.

.

.

هميشه

انسانها را از روي طعم انتخاب کن

نه از روي رنگ . . .نظر یادت نره

پرنده ي مهاجري که مقصودش کوچ است

به ويراني لانه اش فکر نمي کند . . .

.

.

.

بعضي از آدم‌ها

هميشه نمک‌دان‌ اند

مراقب زخم‌ هايتان باشيد . . .

.

.

.

براي کسي که رفتني است ، راه باز کنيد

ايستادن و منتظر ماندن ابلهانه ترين کار دل است . . .

.

.

.

ترک ما کردي ولي با هر که هستي يار باش

اين رفيقان نارفيقند ، گفتمت هوشيار باش . . .

.

.

.

مردم جوري حرف مي زنند که گويي همه چيز را ميدانند

اما اگر جرات داشته باشي و سئوالي بپرسي آنها هيچي چيز نمي دانند . . ..

.

.

بزرگترين حرف هاي کينه توزانه با اين جمله توجيه ميشه :

 به خاطر خودت ميگم

.

.

.

حماقت هايي هستند که با ياد آوري آنها مي خنديم

و اين حماقتها دردآورترين خاطرات زندگي ما هستند . . .

.

.

.

آرامترين کلماتند که طوفاني را با خود به همراه مي آورند .

افکاري که با پاي کبوتران پيش مي آيند جهان را مسخر مي سازند . . ..

.

.

متاسفانه در دنيايي زندگي ميکنم که

به آدم عاشق ميگن کودن و احمق

ولي به آدم هفت خط ميگن مرد زندگي
.

.

.

آنچه رخ داده است را بايد پذيرفت

اما آنچه رخ نداده را مي توان به ميل خود ساخت
.

.

.

عقاب” هميشه تنهاست ، اما “لاشخورها” هميشه با هم هستند . . .

.

.

.

ساده لباس بپوش، ساده راه برو

اما در برخورد با ديگران ساده نباش

زيرا سادگي ات رانشانه ميگيرند

براي درهم شکستن غرورت . . .

.

.

.

براي دوست داشتن وقت لازم است

اما براي نفرت گاهي فقط يک حادثه يا يک ثانيه کافي است . . .


منبع:جوک باند
www.jokband.rozblog.com