اي کاش که هر لحظه بهاري باشي
هر روز پر از اميدواري باشي
هر ??? روز امسال
سرگرم شمردن هزاري باشي !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دي شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسيد
جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسيـد
بهار ???1 بر شما مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بيامد شاهد شيرين نوروز
بنازم سفره اي هفت سين نوروز
زچشم ابر نيسا ني دراين فصـل
بريزد اشـک مشک آگين نوروز
عيدتان مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از همين روزنه گشوده به درود
به پرستو، به گل، به سبزه درود
به بهاري که مي‌رسد از راه
چند روز دگر به ساز و سرود
بهارتان پيشاپيش مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ماه من چهره برافروز که آمد شب عيد
عيد بر چهره چون ماه تو مي بايد ديد
نوبت سال کهن با غم ديرينه گذشت
سال نو با طرب و غلغله شوق دميد


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بر چهره گل نسيم نوروز خوش است / در صحن چمن روي دل‌افروز خوش است
از دي که گذشت هر چه گويي خوش نيست /  خوش باش و ز دي مگو که امروز خوش است


بـنام خداي بهار آفرين  / بهار آفرين را هزار آفرين
به جمشيد و آيين پاکش درود / که نوروز از او مانده در يادبود . . .
نوروز مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اي کاش هر روزمان نو روز باشد تا نو شويم خودمان
انديشه هايمان و عشقمان به همه زيبايي ها. سال نو مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سال نو ، از آغوش مطهر خداوند فرا ميرسد
وقلب من نيايش مي کند:
خدايا! مرا متبرک کن
تا هر روز که در راه رسيدن به «تو» گام بر ميدارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عيدآمد و عيد آمد /  ياري که رميد آمد
عيدانه فراوان باد / تا باد چنين بادا !
سال نو مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هيچ عيدي برايم ارزشمند تر از  حضورتو  نيست.
عيدي ما يادت نره

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بي تو آرزو ميکنم لحظه سال تحويل هيچگاه نرسد
امسال بدون تو نوروز برايم مفهومي ندارد


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در اين نوروز باستاني خيال امدنت را به اغوش خسته مي کشم
نوروز ?1 مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهار امسال بي تو برايم از پاييز غم انگيز تر است

++++++++++++++++++++++

آرزو دارم نوروزي که پيش رو داري / آغاز روزهايي باشد که آرزو داري
نوروز مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چيزي نمونده نقاشي بهار کامل بشه

بهترين شاهکار گيتي بر شما مبارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سال تحويل شد و من تمام دلتنگيهايم را به جاي تو در آغوش مي کشم

چقدر جايت ميان بازوانم خاليست