کپی با ذکرمنبعاس ام اس عاشقانه جدید

کپی فقط با ذکرمنبع


.

.

لباس هايم که تنگ مي شد

مي بخشيدم به اين و آن

ولي دل تنگم را ، حالا

چه کسي مي خواهد؟؟
اياتوميخواهي؟

.

.

.

مسيج عاشقانه"اس ام اس عاشقانه
 
.

.

.


عشق ،يعني که تکان خورده و سرپا بشويم

زورکي هم که شده در دل هم جا بشويم
.

.

.

سلام بر آنان که لايق سلامند ........ يک رنگ و يکدل و يک مرامند

هم گلند هم گنجينه هم دوست ........هرچه از وي تعريف کني نيکوست

.

نظریادت نره.

.

عشق فکر نيست ، يک احساس است

 اگر ما ميتونستيم تصميم بگيريم که چه کسي را دوست داشته باشيم

  بعد از آن يک زندگي بسيار ساده و معمولي داريم

و از زندگي عاشقانه و جادويي سهمي نميبريم . . .

.

.

.

غربت کهنه ام را با تو قسمت خواهم کرد/ تا ابد با درد و رنج خود خلوت مي کنم

رفتي و با رفتنت قصر دلم ويرانه شد / من در اين ويرانه ها احساس غربت
..

.

خوشحالم که ساعتها را جلو کشيده اند

حالا يک ساعت کمتر از هميشه نيستي


بي تو اما عشق بي معناست ، مي داني ؟

دستهايم تا ابد تنهاست ، مي داني ؟

پس چراپيش من نمي ماني؟

.

.

.

در انتظار تو

کاسه ي صبر که هيچ

صبر کاسه هم لبريز شد . . . !


.

.

.

هر چه گويم عشق را شرح و بيان / چون به عشق آيم خجل مانم از آن

گرچه تفسير زبان روشنگر است / ليک عشق بي زبان زان خوشتر است

.

.

.آنقَدَر صبر که شايد علفي سبز شود

پاي هم پير شويم و متوفّي بشويم !

.

.

.

کتاب آغوشت

سوره ي لب هايت

آيه ي بوسه هايت

آنچنان پاي بندم به اين کيش

که هزار شيطان نمي توانند

لحظه اي

ذره اي

ايمانم را سست کنند . . .

.

.

.

من

دهقان فداکاري شده ام ، که تمام وجودش را به آتش کشيده روبرويت

و تو

قطاري که چشم  ديدن مرا ندارد . . .

.

.

.

زندگي شطرنج دنيا و دل است / قصه پررنج صدها مشکل است

شاه دل کيش هوسها ميشود / پاي اسب آرزوها در گل است

فيل بخت ما عجب کج ميرود / در سر ما بس خيالي باطل است

ما نسنجيده پي سرباز او / غافل اينکه او حريفي قابل است

مهره هاي عمر من نيمش برفت / مهره هاي او تمامش کامل است

نظر یادت نره

مرجع:کتاب هاورمان هاي عاشقانه

نظریادت نره
نظر یادت نره