سلام دوستان یه عالم اس ام اس برای سلام کردن امیدوارم خوشتون بیاد


راستی نظر یادتون نره

به لحظه هاي "بي" توبودن سلام ميكنم

به سينه ام دلي هست به نام ميكنم

تمام ميشود اين فاصله ها بي گمان

 به لحظه هاي "با "تو بودن سلام ميكنم

jjjjjjjooooooooookkkkkkk baaaaaaaannnnddddd

 
سلام عزيز مهربون ما رو نميبيني خوشي؟

هنوزم مثل قديما دلبري و عاشق کشي؟

 
jooooookkkkk baaannnnndddd


سلام بر تو كه عاشق سلام بر تو كه شيدا
سلام بر تو كه خوابي سلام بر تو كه رويا
سلام شعر فريبا سلام دلبر زيبا
سلام راوي غم ها سلام عاشق شيدا


jjjoookkk baaannnndd

سلام اي طراوت هميشه! دوست دارانت را درياب!

ما آن بيدلانيم که دل خود را در افق هاي آبي ات مي جوييم.!

........................

سلام
صبحت زيبا چرا من هر صبح خودم را در آينه تو سبز ميبينم

و تو خودت را در آينه من آبي

بيا برويم باورمان را قدم بزنيم

تا شانه هاي خيابان خيال کنند

جنگل و دريا بهم رسيده اند


 ..........................

سلام من

به غنچه اي كه صبحدم

به خنده باز مي شود
..................

سلام  بهونه قشنگ من براي زندگي
آره بازم منم همون بهونه هميشگي
فدايه مهربونيات چه ميکني با سرنوشت
دلم برات تنگ شده بود اين نامه و واست نوشت


.......................
 

سلام


 ببخشيد ما داشتيم تو کوچه اس ام اس بازي ميکرديم
يکي از سلاماافتاد تو خونتون ! ميشه پسش بدين !
ما منتظريم !

..........................

سلام به قاصدک هاي خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقايقهايي که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتني.
.................
 
اس ام اس براي جواب سلام

سلام اي كهنه عشق من كه ياد تو چه پا برجاست
سلام بر روي ماه تو عزيز دل سلام از ماست

.....................
سلام من

به آن پرند سپيده وشادمان

كه در سپيده با نسيم

ترانه ساز مي شود

..................

سلام من

به پيچكي كه صبح دست سبز او

به سوي آسمان بي كران دراز مي شود

 
.............................
 

به تو سلام مي کنم کنار تو مي نشينم

و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا مي شود .

..................

من به تو سلام ميکنم تو که تک ستاره دمادم غروبي

..............................
اي مهوش غزالها اي ترانه ساز هستي

اي که جادوي کلماتت قلمها را

سرنگون ميکند سلام
...........................

اس ام اس سلام براي نماز صبح

 ..............

سلام من

به هر چه وبه هر كــــسي كه با سحر

تمام جسم و جان او پر از نماز مي شود

................................

سلام  اي دل نوراني خورشيد، اي نگاه آبي آسمان، اي شکوه آفرينش!


 سلام اي وسيع جاري، اي پهنه نور باران، اي طراوت بي کران


روزت به خير باد


نظريادت نره