اس ام اس خنده دار


امید وارم به کارتون بیاد نظربدین مچکر میشیم

جوک خنده دار جديد

مسيج دختر : سلام عزيزم

پسر : سلام عشقم …

دختر : عزيييزم ؟!

پسر : بله بله ! من اينجام ، اس قبليم نرسيد؟

دختر : عزيزم؟ميخواي منو بپيچوني ؟؟ icon sad اس ام اس خنده دار و جوک

پسر : نه عسلم! من که دارم جوابتو ميدم!

دختر : باشه ، اين رابطه تمومه! ديگه زنگ نزن!

پسر : لعنتي ! برو به جهنم!
.......................


تازه فهميدم

وسعت حرف هاي من به اندازه ي شعاع خميازه ي توست !
...............
زن : عزيزم ، دنبال چي ميگردي ؟

شوهر : هيچي

زن : هيچي !؟

يه ? ساعتي هست زل زدي به اون قباله ازدواج مون!

شوهر : دنبال تاريخ انقضا شم !
............................
به يه بنده خدايي ميگن:

بزرگترين سوال زندگيت چيه ؟

ميگه:…….

برق ميره کجا ميره !؟
.........
زن به شوهر: اگه من ازت جدا شم چي ميشه؟

مرد: ديوونه ميشم.

زن: نميري دوباره زن بگيري؟

مرد: والا به ديوونه اعتباري نيست

.......................


تجربه نشون داده

وقتي با دوستت دعوات ميشه

تازه ميفهمي چقدر از اسرار زندگيت با خبر بوده !

.................

به غضنفر ميگن خيلي آقايي

ميگه تازه کجامو ديدي !؟

........

فرقي ندارد که يک گاگول بي سواد باشي يا يک دانشمند

در هر صورت پشت يک ماشين شاسي بلند آقا مهندس مي شوي !

........................


غضنفر ميره دکتر به دکتر ميگه :

اقاي دکتر از وقتي رفتم دستشوئي ديگه کمرم صاف نشد .

دکتر بهش ميگه : عزيزم شما دکمه شلوارو به يقه بلوزت بستي !


نظرم بدین برای تبال لینک مارو به اسم جک لینک کنین بعدتونظرات بگین با چه اسمی لینکتون کنبم