نيکي هنري نيست به اميد تلافي

احسان به کسي کن که بکار تو نيايد . . .

.

.

.براي کشتيهاي بي حرکت

موجها تصميم مي گيرند . . .

.

.

.

ارزش گل تو به قدرِ عمري است که به پاش صرف کردي . . .

.

.

.

پول هم?شه جا?? بلندتر از قد ماست

برا? رس?دن به آن مواظب باش?م

پا?مان را رو? چه چ?زها?? م? گذار?م . . .

.

.

.

ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن

بنگر که سنگ بودن به کجا مي رسد جز خاک شدن

و رود بودن به کجا مي رود جز دريا شدن . . .

.

.

.

مي خور که به زير گل بسي خواهي خفت

بي مونس و بي رفيق و بي همدم و جفت

زنهار به کس مگو تو اين راز نهفت

هر لاله که پژمرد نخواهد بشکفت . . .

.

.

.

هرکس، آنچه را که دلش خواست بگويد

آنچه را که دلش نمي خواهد مي شنود . . .

.

.

.

پروانه ها در پيله دنيا را نمي فهمند

تقويم ها روز مبادا را نمي فهمند

دريا براي مردم صحرانشين درياست

ساحل نشينان قدر دريا را نمي فهمند . . .
شکست يا پيروزي مهم نيست

مهم خود انسان است که بعد از انجام کار دلش راضي باشد . . .

.

.

.

اگر کسي خوبي هاي تورا فراموش کند ، تو خوب بودن را فراموش نکن . . .

.

.

.

بسياري از مردم نقره را در انتظار طلا از دست مي‌دهند.


.

.

.

گاهي اونقدر خدا زود به خواسته مون جواب ميده که باورمون نميشه از طرف اون بوده

اينجاست که ميگيم عجب شانسي آوردم . . .

.

.

.

معاشرت بر دانايي مي افزايد ، ولي تنهايي مکتب نبوغ است . . .

.

.

.

براي کسي که آهسته و پيوسته مي رود، هيچ راهي دور نيست . . .

.

.

.

اگر به دنبال کسي هستي که هيچ ايرادي نداشته باشد تنها خواهي ماند . . .

.

.

.

وقتي از آدمي بت مي سازي ، همه ي رفتارهايت تبديل به عبادت مي شود

و اين بزرگترين خيانت به خود است . . .

.

.

.

هيچ کس براي شکست خوردن نقشه نميکشد

بلکه اين نقشه است که اگر اشتباه کشيده شود به شکست ميانجامد . .

.

.

.

من باده خورم و ليک مستي نکنم

الّا به قدح دراز دستي نکنم

داني غرضم ز مي پرستي چه بود

تا همچو تو خويشتن پرستي نکنم . . .

.

.

.

بمانيم تا کاري کنيم ? نه کاري کنيم تا بمانيم .

گاهي وقت ها فقط يک راه مي ماند و آن هم يافتن راهي جديد است . . .

.

.

.

گاه آدمي در بيست سالگي مي ميرد ولي در هفتاد سالگي به خاک سپرده ميشود.

(صادق هدايت)

.

.

.

من به مونسي بي عيب و کامل نياز ندارم

من به همدمي نياز دارم که به من اين احساس را بدهد که خاص و مهم هستم


منبع:جوک باند
www.jokband.rozblog.com