نظر یائت نره نظریادت نره نظریادت نره


هميشه يادمون باشه که نگفته ها رو ميتونيم بگيم

اما گفته ها رو نمى تونيم پس بگيريم . . .

هميشه يادمون باشه که نگفته ها رو ميتونيم بگيم
اما گفته ها رو نمى تونيم پس بگيريم . . .

.
.
.
براي دوست داشتن وقت لازم است
اما براي نفرت گاهي فقط يک حادثه يا يک ثانيه کافي است . . .
.
.
.
ساده لباس بپوش، ساده راه برو
اما در برخورد با ديگران ساده نباش
زيرا سادگي ات رانشانه ميگيرند
براي درهم شکستن غرورت . . .
.

بقیه توادامه مطلب..

هميشه يادمون باشه که نگفته ها رو ميتونيم بگيم
اما گفته ها رو نمى تونيم پس بگيريم . . .

هميشه يادمون باشه که نگفته ها رو ميتونيم بگيم
اما گفته ها رو نمى تونيم پس بگيريم . . .

نظریادت نره

.
.
براي دوست داشتن وقت لازم است
اما براي نفرت گاهي فقط يک حادثه يا يک ثانيه کافي است . . .
.
.
.
ساده لباس بپوش، ساده راه برو
اما در برخورد با ديگران ساده نباش
زيرا سادگي ات رانشانه ميگيرند
براي درهم شکستن غرورت . . .
.
.
.
آنچه رخ داده است را بايد پذيرفت
اما آنچه رخ نداده را مي توان به ميل خود ساخت . . .
.
.
.
متاسفانه در دنيايي زندگي ميکنم که
به آدم عاشق ميگن کودن و احمق
ولي به آدم هفت خط ميگن مرد زندگي . . .
.
.
.
حماقت هايي هستند که با ياد آوري آنها مي خنديم
و اين حماقتها دردآورترين خاطرات زندگي ما هستند . . .
.
.
.
ترک ما کردي ولي با هر که هستي يار باش
اين رفيقان نارفيقند ، گفتمت هوشيار باش . . .
.
.
.
بعضي از آدم‌ها
هميشه نمک‌دان‌ اند
مراقب زخم‌ هايتان باشيد . . .
.
.
.
پرنده ي مهاجري که مقصودش کوچ است
به ويراني لانه اش فکر نمي کند . . .
.
.
.
گذشته رو اگه به دوش بکشي کمرت خم ميشه
ولي اگه بذاري زير پات قدت بلند ميشه . . .
.
.
.
مرداب به رود گفت :
چه کردي که زلالي ؟!
جواب داد :
” گذشتم “
.
.
.
چه نقاش ماهري است
فکر و خيال
وقتي که دانه دانه موهايت را سفيد مي کند . . .
.
.
.
خيانت يک اشتباه نيست
درست‌ترين اتفاق در يک رابطه? اشتباه است . . .


نظریادت نره..